Skip to main content

Enkele beelden in de kijker

Spirituele beelden met een verhaal

Manipura

albast - arduin

Manipura, Sanskriet voor “fonkelend juweel".

Het zonnevlecht chakra of navel chakra.

Voel de energie, de wilskracht, de warmte.

Voel het vuur in jezelf.

Yin - Yang

albast - arduin - koper

Gemaakt uit blauwe hardsteen en witte albast.
Hard en Zacht.
Yin en yang zijn, net als de Tao, in alles aanwezig. 
Ze vormen één geheel.
Zoals er ook geen goed zonder kwaad is en geen leraar zonder leerling.
Er is bovendien altijd yin in yang en yang in yin.
In een eeuwige, onafscheidelijke, vloeiende dans vormen ze een perfecte balans. Samen vormen ze de kringloop van het leven.
Niets is volledig en altijd, in alle opzichten yin of yang.

Hope

klei - antractiet - wit - worteltak

Samenleven… samenwerking... klimaat... vluchtelingen…

Houvast… liefde… solidariteit… medeleven…

Delen… kracht…

Stilstaan bij... helpen... begrip…

Ik hoop!

Tummo

seleniet - messing - oude eik

Het vuur van onze wijsheid.

Innerlijke warmte is altijd aanwezig in ons lichaam.

Door een combinatie van bewegingen, ademhaling en visualisatie voeden we de Tummovlam.

We verbinden ons ermee en verspreiden haar over het lichaam.

Het is een bron van vreugde, liefde en gelukzaligheid.

 

Het oranje Seleniet symboliseert de vlam,
het messing een lotusbloem.